Har du et spørgsmål til os?

Måske kan vi allerede besvare dit spørgsmål i vores vidensdatabase.

For at installere et plugin til din minecraft server skal du have spigot på din server.
Du kan installere spigot ved at gå ind på "Updates" inde i kontrol panelet, derefter vælger du den version du vil have og klikker "Install".
Din server genstarter automatisk og der vil komme en plugins mappe som du kan tilgå i "File Manager", dette er mappen du skal installere dine plugins i.

Du kan finde plugins inde på eksempel "https://www.spigotmc.org/resources/categories/bukkit.4/".
I de fleste tilfælde vil du få en .jar fil (Får du en .zip eller .rar skal du udpakke filerne og uploade dem ligesom jar).

Du uploader filer til din server ved at gå ind i "File manager" på din server, derefter "plugins" også klikker "upload" og finder den fil eller de filer som skal uploades.
Når du har uploadet jar filen skal du genstarte din server, sørg dog for at versionen af pluginnet passer til versionen af serveren.

To install a plugin for your Minecraft sever you need to have spigot on your server
You can install spigot by going to “Updates” in the control panel, then you choose the version you want and click “Install”
Your server will restart automatically, and a plugins folder will appear that you can access in “File Manager”, this is the folder you install your plugins in.

You can find plugins on for example "https://www.spigotmc.org/resources/categories/bukkit.4/".
In most cases you will get a .jar file (If you get a .zip or .rar then you need to extract the files and upload them)

You upload the files to your server by going to “File Manager” on your server, then “Plugins” and then click “upload” and finding the file or the files that needs to be uploaded.
When you have uploaded the file you need to restart your server, and make sure that the version of the plugin matches the version of the server.
 

For at importere et world som du har downloadet på nettet skal du starte med at slukke din server inde på kontrol panelet.
Derefter går du ind i "File Manager" mappen.
Du skal nu slette eller omdøbe din nuværende verden ved navn "world"
 > For at slette den skal du trykke på den firkantet box ved siden af mappe ikonet også trykke "Delete" oppe øverst.
 > For at omdøbe den skal du trykke på ikonet overfor den og give den et andet navn som eksempelvis "Gamle world"

Du skal nu finde den verden du har downloadet og åbne zip filen og sikre dig at mappen hedder "world".
Du skal nu gå ind i "File manager" på kontrol panelet igen og klikke på "Upload", derefter finder du den verden du har downloadet og trykker på "Upload" inde på kontrol panelet.
Nu skal du starte din server igen også vil den nye verden du har lagt på være på serveren!

To import a world that you have downloaded from the internet, you need to start off with turning off your server from the control panel.

Then you go to the “File Manager” folder.

Then you must delete or rename your current world with the name “world”

> To delete it, you need to click on the rectangle box besides the folder icon and press “Delete” at the top.

> To rename it, you press the icon on the opposite side and give it a new name such as “Old world”

You now need to find the world you have downloaded, open the zip file and make sure that the folder is named “world”

You must now to go to “File manager” on the control panel again and click “Upload”, afterwards you find the world you have downloaded and click “Upload” on the control panel.

Now you need to start your server again and the new world you’ve put on the server, will be there!

Alle vores gameservere kommer med FTP-adgang, så du kan tilgå alle filer på serveren direkte uden web browseren. Hvis du ikke i forvejen har et FTP program vil vi anbefale FileZilla "https://filezilla-project.org/download.php?type=client"

I FileZilla skal der indtastes 4 oplysninger: Vært, brugernavn, password og port. Hvis din server IP eksempelvis er gs10.sv-hosting.dk:25565 skal du indtaste "gs10.sv-hosting.dk" som vært.

Brugernavn og password er det samme som du bruger til kontrolpanelet og porten er "8821".

All our gameservers come with FTP-access, so you can access all the files on the server directly without the web browser. If you don’t already have an FTP program, we suggest FileZilla "https://filezilla-project.org/download.php?type=client"

In FileZilla do you need to fill out 4 fields: Host, username, password and port. If your server IP is for example gs10.sv-hosting.dk:25565 then you need to enter “gs10.sv-hosting.dk” as the host.

 

Username and password is the same as what you use for the control panel and the port is “8821”.

Din minecraft server bruger mere ram jo flere plugins og spillere du har.
Vi anbefaler som regel disse nedenunder, de passer generelt godt, er du dog i tvivl stadig er du mere end velkommen til at kontakte os!

Vi anbefaler (Uden plugins):
10 spillere - 1 gb
30 spillere - 2 GB
50 spillere - 4 GB
100 spillere - 8 GB

Your minecraft server uses more ram the more plugins and players you have.

We usually recommend the ones below, they generally match well, are you still unsure then you are more than welcome to contact us!

 

We recommend (Without plugins):

10 players - 1 GB

30 players - 2 GB

50 players – 4 GB

100 players – 8 GB

Der er mange måder at gøre din server mere populær på.

Den basale måde at reklamere med sin server på en god måde uden at genere er at spørger sine venner om de har lyst til at tjekke din server ud.
Du kan også oprette din server på forskellige lister, du kan nemt finde dem ved at søge på eksempelvis "Minecraft server liste" eller "CSGO server liste" også kommer der forskellige hjemmesider frem.
Der er blandt andet også forskellige facebook grupper, disse kan du også slå et opslag omkring din server op i, hvor du beskriver hvor fed din server er (Vis eksemplevis også billeder), husk dog at tjekke om det er tilladt at lave et opslag om din server inden du gør det.

There are many ways to make your server more popular.

 

The basic way to advertise your server in a good way without bothering anyone is by asking your friends if they want to check your server out.

You can also publish your server on different lists, you can easily find them by searching for example “Minecraft server lists” or “CSGO server lists” and different websites will appear.

There is amongst other things also various facebook groups, in those can you make posts about your server. Where you describe how cool your server is (Show pictures for example), but remember to check if it’s allowed to make posts about your own server before you do.

Vi benytter os af PayPal som betalingsmethode og kan ikke tage imod andre betalingsmethoder som MobilePay.

Det er dog planen at vi vil have integreret MobilePay ind i vores system så det er endnu nemmere for vores kunder og nye kunder, at betale!

We use PayPal as our payment method and we can’t accept other payment methods like MobilePay.

 

However, it’s the plan that we will have MobilePay integrated in our system so its easier for our customers and our new customers, to pay.

Vi acceptere gerne partnere hvis de opfylder vores krav og vi søger partnere på nuværende tidspunkt, vil du gerne være vores partner er du velkommen til at ansøge!

We will gladly accept partnerships if they meet with our requirements and if we are looking for partners at the time, if you want to become our partner then you’re welcome to apply!

For at lave en ny verden på din server skal du starte med at slukke din server.

Når du har slukket din server skal du gå ind i "File manager" og slette "world", skal du lave et nyt nether er det eksempelvis "world_nether" som skal slettes.

Når verdnen er slettet skal du starte din server igen, den vil være klar efter kort tid, da den skal oprette den nye verden.

To create a new world on your server, start of by turning your server off.

When you’ve done that, go to “File manager” and delete “world”, if you’re trying to create a new nether world for example then it’s “world nether” that must be deleted.

Once the world is deleted, you need to turn your server on again, and it’ll be ready shortly afterwards, hence it’s creating the new world.

Først og fremmest, mange tak for din ordre, vi er glade for at du har valgt os som din host!

 

Vores system er sat op til automatisk at opsætte servere hvert 5 minut.
Dette betyder der går max 5 minutter fra betalingen er godkendt til at din server begynder at blive sat op.
Selve opsætningen af serveren plejer at være meget hurtig, ved minecraft er den som regel instant, ved vores andre spil servere kan det variere af hvor store spillene er.

Bestiller du dog en "Shared Dedikeret Server (Shared Dedicated Server)" eller VPS kan det tage op til 48 timer for den er klar

First and foremost, many thanks for your order, we are happy that you chose us as your host!

 

Our system is set to automatically set up servers every 5 minutes.

This means that it’ll take max. 5 minutes from when the payment is approved for your server to start setting up.

The actual setup of the server is usually very fast, and with minecraft it is usually instant, with our other games it may vary depending on the size of the game.

However, if you order a “Shared Dedicated Server” or a VPS, it may take up to 48 hours for it to be ready.

Ja, alle vores spil servere kommer med en gratis MySQL database, du skal bare oprette en support sag og derefter opretter vi en MySQL database til dig.

Yes, all our games come with a free MySQL database, you just have to create a support case and afterwards we’ll create a MySQL database for you.

Vi anbefaler normalt 2 GB ram til din minecraft server grundet at de fleste minecraft servere installere "Essentials", "WorldEdit" og de basale plugins.
Disse plugins som der bliver installeret kræver ram samt "WorldEdit" tager en del når man bruger det, derfor anbefaler vi mindst 2 GB ram.

We normally recommend 2 GB ram for your Minecraft server, reason being that most Minecraft servers install “Essentials”, “WorldEdit” or the basic plugins.

These plugins as they get installed will require a lot of ram as well as “WorldEdit” takes part when using it, therefore we recommend at least 2 GB ram.

Hvis du lige har modtaget din server:

        Har du lige modtaget din server og den ikke gider at starte bedes du kontakte os så vi kan få problemet ordnet.

 

Er problemet lige opstået:

        Er problemet lige opstået med at din server ikke gider at starte, prøv at tjek de ting du lige har ændret, virker den

        stadig ikke efter du har tjekket at de er korrekte så lav det om til de ting som det var før du ændret dem.

       Virker din server dog stadig ikke efter at du har prøvet det du kan uden at ødelægge den mere, så er du velkommen til at kontakte os og lade os kigge på problemet,

        husk dog at beskriv problemet bedst muligt og hvad du har gjort, det vil hjælpe os meget! :)

If you just received your server:

Have you just received your server and it doesn’t want to start, please contact us so we can fix the problem you’re having.

 

Has the problem just occurred:

    Has the problem just occurred that your doesn’t want to start, try and check the things that you recently

    changed, does it still

    not work after you have checked that everything is correct. Then change the things back to how they were before you made the changes.

    Does your server still not work after you tried what you can without causing a bigger problem,

    then you are welcome to contact us and let us take a look at the problem,

    remember to describe the problem the best you can and what you’ve tried, it’ll help us a lot! :)

    husk dog at beskriv problemet bedst muligt og hvad du har gjort, det vil hjælpe os meget! :)

Lagger din server efter den har været tændt i noget tid, såsom efter et par dage?

Det kan være fordi den mangler et genstart, de fleste spil servere har "entities" som er objekter rundt omkring i verdenen, disse kan optage meget RAM og CPU og kan gøre så din server

begynder at lagge. Vi anbefaler at man nogle gange lige genstarter sin server for at få ryddet op i disse "entities" som er rundt omkring i verdenen.

 

Vi har lavet en guide som viser hvordan man gør så sin server automatisk genstarter på det tidspunkt man selv ønsker

Does your server lag after it’s been on for some time, such as a few days?

It may be because it’s missing a reboot, most game servers have “entities” that are objects around the world, they can take up a lot of RAM and CPU, that can do so your

server starts lagging. We recommend that sometimes rebooting the server will clear up these “entities” around the world.

 

We’ve made a guide that shows how you need to do so your server automatically reboots at the time you want.

Vi gør alt for at svarer på vores kunders support sager hurtigst muligt!

Vi svarer på alle support sager indenfor 24 timer.

We do everything we can to reply to our customers support cases as fast as possible!

We reply to all support cases within 24 hours.

Vi hjælper alle vores kunder med deres spil server helt gratis, du skal enkelt bare oprette en support sag og beskrive hvad du skal have lavet, så laver vi det for dig, så længe det overholder vores regler.

Vores svar tid indenfor suport sager er dog 24 timer, dette betyder det kan tage op til 24 timer før at det bliver lavet på din server, samt laver vi ikke mange "custom" ting, af større form.

 

Vi anbefaler at du finder en som du stoler på, eksempelvis en ven, som har styr på hvordan man gør de tekniske ting, dog er vi også tilgængelige til at kunne hjælpe dig med din server!

We help all our customers with their game servers for free, you just need to create a support case and describe what you want done, and we’ll do it for you, as long as it complies with our rules.

However, our response time within support cases is 24 hours, which means that it can take up to 24 hours before anything gets done to your server, and we do not make many “custom” things, of larger shape.

 

We recommend that you find someone you trust, for example a friend, who knows how to do the technical stuff, however we are also available to help you with your server!

Ja, du har mulighed for at installere en modpack på din server eller kan du bede os om at gøre det for dig i en support sag, du skal bare oprette

en support sag og give os et link eller navn til den modpack du gerne vil have en server i.

 

Bemærk: Vi anbefaler som regel mindst 4 GB ram til modpack servere da de ellers kan få problemer med at få det hele til at køre rundt, så det ikke lagger.

Yes, you have the option to install modpacks on your server or you can ask us to do it for you in a support case, you just have to

create a support case and give us a link or the name of the modpack you want the server for.

 

Note: We usually recommend at least 4GB ram for a modpack server as they may have problems with getting everything to go around and it’ll cause lag.

Ja, det gør vi helt gratis, dog hjælper vi ikke med de skripts som har større form eller tager længere tid at lave, vi elsker at arbejde med skripts i minecraft og at vores kunder får nogle uidmodståelige servere

med massere af fede custom ting! Har du et skript du gerne vil have ordnet eller lavet er du velkommen til at kontakte os og se om det er noget vi kan tage et kig på.

Yes, we do it for free, however we do not help with scrips that are bigger and require a lot of time, we love working with scrips in Minecraft and that our customers get some irresistible servers.

with lots of cool custom things! If you have a script you like to have sorted or made, feel free to contact us and we’ll see if it’s something we can take a look at.

 

 

Vi har nogle enkelte maps du kan installere direkte fra vores kontrol panel. Vi har vist en guide her med hvordan du installere en flad verden.

Vi har nogle enkelte maps du kan installere direkte fra vores kontrol panel. Vi har vist en guide her med hvordan du installere en flad verden.Er dit spørgsmål ikke i vores vidensdatabase?

Hold dig ikke tilbage med at kontakte os, vi vil besvare dit spørgsmål bedst muligt.